Rivieren en Dichterswijk

 

  • februari 2017

Ook in 2016 heeft ons samenwerkingsverband een tevredenheidonderzoek KTO-2016 gehouden onder patiënten in Rivieren- en Dichterswijk. Ruim 50 patiënten hebben dit jaar deelgenomen aan het onderzoek. De volgende zaken zijn opvallend:

  • De mogelijkheid om een afspraak op een redelijke termijn te maken bij de huisartsen is verbeterd ten opzichte van de resultaten uit 2015.
  • De wachttijden bij de huisartsenpraktijken zijn verbeterd ten opzichte van de resultaten uit 2015.
  • De beleving ten aanzien van de openingstijden en telefonische bereikbaarheid is 
onveranderd (redelijk goed) gebleven.
  • Ten aanzien van de apothekers, fysiotherapeuten en psychologen zijn er geen grote uitkomstverschillen te signaleren in vergelijking met de al goede resultaten van 2015.
  • Ook in 2016 geeft men het cijfer ‘8’ voor het gehele zorgverleneraanbod.
  • Veel patiënten van beide huisartsenpraktijken bezoeken een fysiotherapeut buiten de wijk (met argumenten als ‘dichter bij huis’, ‘aangeraden door derden’); ook een aantal hebben de apotheek elders met vooral als argument ‘dichter bij huis’.

Wij nemen deze resultaten mee in onze jaarplannen voor de praktijkvoering in 2017.

 

Archief