Rivieren en Dichterswijk

Het postadres en tevens secretariaat voor Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond is:
Grevelingenstraat 10
3522 PR  UTRECHT

Facturen graag geadresseerd aan:

Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond
t.a.v. C. Ballieux, penningmeester 
p/a 

Zowel de GEZ coördinator als het bestuur is te bereiken via gezcoordinator@rivierenendichterswijkgezond.nl

KvK 60644907, Triodos bank NL12TRIO 0786 7531 45