Rivieren en Dichterswijk

Jaarschema 2018
Ons jaarschema met daarop bestuursvergaderingen, themalunches, borrels, etc.
Themalunches
Kennisoverdracht en informele ontmoetingen tussen zorg- en hulpverleners in de wijk. Met als resultaat betere zorg.…