Rivieren en Dichterswijk
Onze Themalunches in beeld op GEZ teevee
Onze Themalunches in beeld op GEZ teevee

Wij zijn op teevee! GEZ teevee maakt korte filmpjes over samenwerkingsprojecten omtrent zorg in de wijken in de stad Utrecht. Ditmaal presenteerde Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond haar project ‘Themalunches’. Uit onderzoek blijkt dat vooral het persoonlijke contact, zowel inhoudelijk als informeel, tussen zorgverleners uit verschillende disciplines bijdraagt aan betere zorg.
Kijk voor een indruk van de vele zorgprojecten in de gehele stad op: www.gezutrecht.nl