Rivieren en Dichterswijk
Zorgprogramma GGZ
Zorgprogramma GGZ

Mensen met psychische klachten zo goed mogelijk helpen. Dat is de inzet van de samenwerkende GGZ-zorgaanbieders in Rivieren- en Dichterswijk. Het betekent zorg aanbieden voor uiteenlopende klachten. Het betekent ook als zorgaanbieders nauw samenwerken en regelmatig overleggen. De kennis in de wijk wordt daardoor gebundeld en de patiënt krijgt sneller de juiste zorg.
Burnout, eetstoornis, stress, angst en depressie. Een greep uit de klachten waarmee mensen kunnen worstelen en hulp kunnen gebruiken. Maar hoe? En bij wie?

Huisarts en POH-GGZ
Het begint met een bezoek aan de huisarts. Als er geen sprake is van een (psychische) ziekte, krijgt de patiënt meestal het advies om een afspraak te maken met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Deze biedt een luisterend oor en geeft tips. Vaak kan een patiënt na een aantal sessies weer op eigen kracht verder. De POH-GGZ is er ook voor stabiele psychiatrie voor mensen die door de gespecialiseerde zorg zijn uitbehandeld en voor overbruggingszorg voor mensen die op de wachtlijst staan. Mensen met een depressie of een andere psychische of psychiatrische aandoening kan de huisarts medicijnen voorschrijven en doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De huisarts begeleidt bovendien mensen met chronische aandoeningen.

Psycholoog
De psychologen in Rivieren- en Dichterswijk bieden verschillende soorten psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, kortlopende schemagerichte therapie en EMDR bij trauma’s.

Zorg dichtbij
Het streven is patiënten dichtbij huis goede zorg te bieden. Vaak is dat voor patiënten fijner en sneller. Patiënten met complexe psychische problematiek, die echt specialistische zorg nodig hebben, worden doorverwezen naar de specialistische GGZ,

Sneller de juiste zorg
De kracht van de GGZ-zorg in de wijk zit vooral in de intensieve samenwerking. Huisartsen, POH-GGZ, psychologen en psychiater bespreken regelmatig de patiënten en winnen advies bij elkaar in over de juiste zorg. Met als meerwaarde dat de patiënt sneller verwezen kan worden naar de juiste plek. Ook houden de zorgaanbieders elkaar scherp door het organiseren van nascholing en voorlichting.

Externe partijen
Er vindt bovendien samenwerking plaats met het buurtteam, Lister (beschermd wonen), wijkteam en crisisopvang van Altrecht.