Rivieren en Dichterswijk
Fysiotherapeuten: meer oog voor psychische oorzaken
Fysiotherapeuten: meer oog voor psychische oorzaken

Klachten waarmee patiënten naar een fysiotherapeut stappen, kunnen een achterliggende psychische oorzaak hebben. Om fysiotherapeuten te ondersteunen in het begrijpen, behandelen en tijdig doorverwijzen van deze patiënten naar een POH GGZ of psycholoog, ontwikkelt GEZ Rivierenwijk en Dichterswijk nu een programma waarin nauwer wordt samengewerkt tussen psycholoog, POH GGZ en fysiotherapeut. Preventie en betere behandeling door overleg en kennisoverdracht.

Fysiotherapeuten behandelen regelmatig patiënten met klachten die psychosomatisch blijken te zijn, zegt fysiotherapeut Susanne Laffrée. “Vaak ligt de achterliggende oorzaak op het gebied van stress en overbelasting, of bijvoorbeeld het verwerken van een trauma. Als je als fysiotherapeut geen vooruitgang boekt, kijken we verder, vragen we door. Maar eigenlijk zijn wij daarvoor niet de aangewezen persoon. Hoe pak je zo’n gesprek aan? Welke tips geef je? Wanneer is het verstandig om door te verwijzen naar een POH GGZ of een psycholoog?”

Korte lijnen
Reden voor de GEZ om het project ‘Consultatiefunctie’ op te zetten. Een project waarin nauw wordt samengewerkt tussen fysiotherapeut, POH GGZ en psycholoog. POH GGZ Kevin Zwambag: “Korte lijnen, collegiaal overleg en kennisoverdracht staan hierbij centraal. Als fysiotherapeuten een psychische component herkennen, kunnen ze met de psycholoog of met mij overleggen. Wij kunnen dan concrete handvatten geven en op maat adviseren. Zo’n overleg zal vermoedelijk eens per week plaatsvinden en uiteraard blijven casussen anoniem.”

Thema-avonden
Verder wordt gemonitord met welke vragen en problematiek fysiotherapeuten vooral te maken hebben. “Op basis daarvan gaan we thema-avonden organiseren om de fysiotherapeuten over een specifiek onderwerp meer informatie te geven.”

Psychotherapie
Psycholoog Hans Kamsma ziet een grote meerwaarde in het project. “Als bijvoorbeeld stress, overbelasting, oververmoeidheid, verdriet, angst of depressie op de achtergrond een belangrijke rol speelt bij een lichamelijke klacht, is het voor een fysiotherapeut dweilen met de kraan open. Mogelijk is dan een psychologische behandeling, of een combinatie van psycho- en fysiotherapie, effectiever. Soms heeft een patiënt ook voldoende aan adviezen van de POH GGZ. En aan het inzicht dat er een link is tussen psyche en fysiek. Het is belangrijk dat een fysiotherapeut straks eerder signalen herkent, overlegt, het gesprek aangaat en doorverwijst.”

Betere kwaliteit van zorg
Voor de patiënt betekent de nauwere samenwerking een betere kwaliteit van zorg.Hans Kamsma: “Tijdige signalering van psychische klachten kan erger voorkomen. Als er behandeling nodig is, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk daarmee te starten. Op die manier kun je voorkomen dat het probleem chronisch wordt, verweven wordt in het denken, voelen en leven.”

Sneller herstel
Ook het herstel van de fysieke klacht gaat sneller. Susanne Laffrée: “Als achterliggende problematiek eerder aan het licht komt en behandeld wordt, betekent dat geen onnodig lange revalidatie en dus een sneller herstel.”

Na de zomer
Momenteel worden er voorbereidingen getroffen, na de zomer gaat het project daadwerkelijk van start.