Rivieren en Dichterswijk
Themalunches
Themalunches

Kennisoverdracht en informele ontmoetingen tussen zorg- en hulpverleners in de wijk. Met als resultaat betere zorg. Dat is het doel van de
themalunches, die vijf maal per jaar worden georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat vooral het persoonlijke contact, zowel inhoudelijk als
informeel, tussen zorgverleners uit verschillende disciplines bijdraagt aan betere zorg. Reden om themalunches te organiseren.

Het samenwerkingsverband hoopt dat deze lunches leiden tot:

  • Zinnige en zuinige zorg in de wijk.
  • Laagdrempelige contacten binnen GEZ-verband en met partners in de wijk, waardoor zorgverleners elkaar, ook binnen het reguliere werk, eerder opzoeken.
  • Meer zichtbaarheid in de wijk voor bewoners en professionals.
  • Zorgverleners die goed op de hoogte zijn van het zorg- (en welzijns) aanbod in de wijk en patiënten daarom goed kunnen informeren over zorg in de buurt.

De themalunches worden samen met partners in de wijk, zoals buurtteam, wijkverpleging en sociaal werk, georganiseerd. De thema’s zijn vastgesteld na een enquête onder de betrokken zorgverleners. Soms zijn thema’s geschikt en toegankelijk voor wijkbewoners: een mooie kans om met elkaar in contact te komen.

 

Op alle GEZ-locaties en bij bijvoorbeeld het Buurtteam is een kalender aanwezig, zodat de medewerkers tijdig op de hoogte zijn van datums en thema’s. Daarnaast ontvangen alle genodigden een aantal weken voorafgaand aan de themalunch per mail een uitnodiging, inclusief digitale aanmeldknop. De themalunches worden niet gecommuniceerd op de wachtkamerschermen, tenzij een lunch ook voor bewoners/patiënten bedoeld is.