Rivieren en Dichterswijk
Afgerond project: Herhaalrecepten
Afgerond project: Herhaalrecepten

Herhaalrecept aanvragen? Dat kan op verschillende manieren. Nieuw voor medicijnen die chronisch gebruikt worden, is het uitschrijven van jaarrecepten. Het blijft ook mogelijk om een herhaalrecept telefonisch aan te vragen bij de (assistente van de) huisarts, in te leveren, via internet of een beveiligd patiëntenportaal aan te vragen, of gebruik te maken van een herhaalservice van de apotheek.
Voor chronische medicatie is het nu ook mogelijk om een jaarrecept te laten uitschrijven. De medicijnen worden dan per drie maanden automatisch uitgeleverd. Wijzigingen en beëindiging van de medicatie worden doorgegeven met wijzigings- en/of stoprecepten. Doel van de nieuwe methode is het optimaliseren van de herhaalmedicatie.

Voor de patiënt betekent het een kwalitatief betere medicatiebegeleiding,
waardoor er minder kans is op ongewenste bijwerkingen en dus een betere kwaliteit van leven wordt gerealiseerd. Verder zijn er minder inspanningen nodig bij het aanvragen van chronische medicatie, en is er sprake van een betere service en een bewustere beleving van het medicijngebruik.

Voor de zorgverlener levert de nieuwe methode een beter overzicht op in het medicatiedossier, waardoor er betere en op maat gesneden zorg kan worden verleend. Bovendien kunnen met een compleet dossier in overlegsituaties meer gefundeerde besluiten genomen worden. Voor de module ‘herhaalmedicatie’ betekent het verder een efficiencyverbetering.

Ook voor de zorgverzekeraar worden er positieve resultaten verwacht. Zo kunnen betere en meer farmacotherapie-op- maat leiden tot minder medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames en daarmee tot een kostenreductie. In het najaar van 2017 wordt onderzocht of de doelstellingen behaald zijn.