Rivieren en Dichterswijk
Eerste COPD-patiënten starten met beweegprogramma
Eerste COPD-patiënten starten met beweegprogramma

Verrassende reacties van de eerste deelnemers aan het beweegprogramma COPD bij Fysiotherapie Balijelaan. De ene patiënt komt erachter toch nog veel meer te kunnen dan hij dacht, maar een andere patiënt merkte dat ze in de loop van de jaren toch duidelijk aan conditie en kracht heeft ingeleverd. Een van hen wil graag precies weten welke oefeningen goed zijn en waarom. En allen vinden het prettig om aan hun gezondheid te werken, alles eruit te halen wat erin zit en optimaal te kunnen blijven bewegen.

Dat is de eerste opbrengst van wat begon met het ondertekenen van een convenant tussen COPD Netwerk Utrecht en Huisartsen Utrecht Stad (HUS) over de behandeling van COPD-patiënten in Utrecht. Behandeling door een geregistreerde COPD-therapeut is daarbij gewenst, aangezien deze therapeuten op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent COPD. Anouk Maassen van fysiotherapie Balijelaan is ook lid van dit Netwerk COPD Utrecht.

Brief op de mat
De Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond stelde een werkgroep beweegprogramma COPD en DM type II in. Die werkgroep zorgde ervoor dat bij de COPD-patiënten in onze wijk met een GOLD 2 en hoger half november een brief van hun huisarts op de deurmat viel, met de uitnodiging aan het beweegprogramma deel te nemen.

Vier COPD-patiënten meldden zich daarop aan bij Fysiotherapie Balijelaan. Drie van hen worden nog individueel behandeld, met oefentherapie, bijvoorbeeld omdat zij (nog) niet zelfstandig kunnen oefenen of specifieke vragen hebben omtrent ademhaling en sportbegeleiding. Misschien kunnen twee van hen in de nabije toekomst ook in een nieuwe groep starten. Eén van de patiënten is begin december in de groepsverband gestart. Van de nieuwe aanmeldingen is een nulmeting gedaan; deze onderzoeksgegevens zijn doorgestuurd naar de desbetreffende huisarts en/of praktijkondersteuner.

Zo ziet het programma eruit
Het gaat om een drie maanden durend functioneel beweegprogramma waarbij de patiënt centraal staat. Dat houdt in dat de patiënt zelf zijn behandeldoelen opstelt, in overleg met de behandelende fysiotherapeut. Gedurende dit beweegprogramma passen de COPD-patiënten hun individuele beweegprogramma in groepsverband toe. Hierbij staan doelen als conditie en kracht verbeteren, dagelijkse activiteiten verbeteren, zelfstandigheid vergroten én het contact met lotgenoten uit de wijk centraal. Ook wordt aandacht besteed aan ademhalingstechnieken en houdingscorrectie. Daarnaast wordt er een nazorgtraject besproken en geregeld voor de patiënten die hebben deelgenomen aan het beweegprogramma COPD bij Fysiotherapie Balijelaan.​