Rivieren en Dichterswijk

Welkom op de website van Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond, een samenwerkingsverband van zorgverleners in uw wijk. Samen met andere zorg- en welzijnsaanbieders zetten wij ons in om de kwaliteit, service en samenhang van de zorg in de wijk te verbeteren. Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond wil door wijkgerichte, effectieve en integrale samenwerking goede gezondheidszorg dichtbij huis aanbieden en gaten en doublures in het zorgaanbod voorkomen. Kortom: de juiste zorg op de juiste plek.

Door intensief samen te werken willen we de volgende doelstellingen realiseren:

  • Optimaliseren gezondheidssituatie en preventie.
  • Wijkbewoners kunnen langer thuis blijven wonen (vergrijzing).
  • Wijkbewoners blijven langer zelfstandig en fit (zelfredzaamheid en zelfmanagement).
  • Door digitalisering contacten faciliteren, risico’s proactief identificeren en betrouwbare patiëntgegevens delen.
  • Optimaliseren regievoering patiënten.
Wie vormen Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond?
Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende zorgverleners:

Het bestuur van Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond wordt gevormd door:
Hans Kamsma (psycholoog en voorzitter), Eline Hofman (huisarts en secretaris), Bert Nap (apotheker en penningmeester) en Egbert van Mourik (fysiotherapeut en bestuurslid).

Resi Voorwinden coördineert het samenwerkingsverband.

Meer weten?
Voor 2018 kunt u hier ons Zorgaanbodplan inzien. Lees onze zorgprogramma’s eens door en blijf op de hoogte van het nieuws, dat regelmatig op de website wordt geplaatst. Of bekijk onze folder.

Ieder jaar doen wij een klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten het meest recente onderzoek vindt u hier.

Ons jaarverslag van 2018 vindt u hier.
De jaarverslagen van 2014 & 2015, 2016 vindt u hier.