Rivieren en Dichterswijk

Welkom op de website van Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond, een samenwerkingsverband van zorgverleners in uw wijk. Samen met andere zorg- en welzijnsaanbieders zetten wij ons in om de kwaliteit, service en samenhang van de zorg in de wijk te verbeteren. Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond wil door wijkgerichte, effectieve en integrale samenwerking goede gezondheidszorg dichtbij huis aanbieden en gaten en doublures in het zorgaanbod voorkomen. Kortom: de juiste zorg op de juiste plek.

Door intensief samen te werken willen we de volgende doelstellingen realiseren:

  • Optimaliseren gezondheidssituatie en preventie.
  • Wijkbewoners kunnen langer thuis blijven wonen (vergrijzing).
  • Wijkbewoners blijven langer zelfstandig en fit (zelfredzaamheid en zelfmanagement).
  • Door digitalisering contacten faciliteren, risico’s proactief identificeren en betrouwbare patiëntgegevens delen.
  • Optimaliseren regievoering patiënten.

 

Wie vormen Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond?
Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende zorgverleners:

 

Het bestuur van Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond wordt gevormd door:
Hans Kamsma (psycholoog en voorzitter), Paul Sival (huisarts en secretaris), Tetman Noordenbos (huisarts en penningmeester), Bert Nap (apotheker en bestuurslid), Maurice Buijs (apotheker en bestuurslid) en Egbert van Mourik (fysiotherapeut en bestuurslid).

Stéphanie van Emmerik coördineert het samenwerkingsverband.

Meer weten?
Lees onze zorgprogramma’s eens door en blijf op de hoogte van het nieuws, dat regelmatig op de website wordt geplaatst. Of bekijk onze folder.

Ieder jaar doen wij een klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van dit KTO, dat wij in 2016 hebben laten uitvoeren, vindt u hier.
Ons jaarverslag van 2014 & 2015 en het verslag van 2016 vindt u hier.